menu

Vakuové kalení – do oleje, nebo ochlazování dusíkem 1 bar

Vakuové kalení do oleje je proces tepelného zpracování kovových dílů, které se používají v náročných aplikacích, jako jsou letadla, vysokorychlostní stroje a další průmyslové aplikace. Tento proces se provádí v speciálních pecech, které vytvářejí vakuové prostředí, aby se minimalizovalo množství kyslíku a dalších plynů, které by mohly ovlivnit kvalitu kalení.
Proces vakuového kalení do oleje obvykle začíná ohřátím kovového dílu na vysokou teplotu v pece. Poté se díl rychle ochladí v oleji, aby se zvýšila jeho tvrdost a pevnost. Kalení do oleje je proces, při kterém se kovový díl ponoří do oleje, který rychle odčerpává teplo z dílu. Tento proces umožňuje vytvořit v dílu velmi tvrdou a pevnou vrstvu, která zvyšuje jeho odolnost a životnost.

 

DEGUSSA VKQF gr

Maximalní rozměr: 500 x 500 x 300 mm
Hmotnost: 50 kg