menu

Vakuové popouštění a žíhání

Vakuové popouštění je proces tepelného zpracování, který se používá k odstranění vnitřních napětí v kovových dílech, které jsou výsledkem tvrdého zpracování, jako je svařování nebo tváření. Vakuové popouštění se provádí v peci, která vytváří vakuové prostředí, aby se minimalizovalo množství kyslíku a dalších plynů, které by mohly ovlivnit kvalitu materiálu. Díl se zahřeje na určitou teplotu a udržuje se v této teplotě po určitou dobu, aby se minimalizovalo vnitřní napětí. Tento proces zlepšuje pevnost a odolnost materiálu a snižuje pravděpodobnost jeho prasknutí při použití.
Vakuové žíhání je proces, při kterém se ocelové díly zahřívají na vysokou teplotu v peci s vakuovým prostředím, aby se dosáhlo určitých materiálových vlastností. Tento proces se obvykle používá na oceli s vysokým obsahem uhlíku nebo na slitinách s vysokou pevností a odolností proti korozi. Ocelové díly jsou zahřívány na určitou teplotu a udržovány v této teplotě po určitou dobu, aby se přeměnily struktury materiálu. Tento proces zlepšuje vlastnosti materiálu, jako jsou pevnost, tvrdost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti korozi.

 

 

IPSEN VDFC 214

Maximalní rozměr: 610 x 450 x 350 mm
Hmotnost: 180 kg