menu

Zmrazování

Zmrazování kovů je proces, při kterém se kov ochlazuje na velmi nízkou teplotu pomocí chladicího média, jako je například kapalný dusík. Tento proces se používá především pro zlepšení mechanických vlastností kovu, jako je tvrdost a pevnost.
Při zmrazování kovů se kov ochlazuje na velmi nízkou teplotu, což způsobí kontrakci kovového materiálu. Tím se vytváří velmi hustá struktura, která vede ke zlepšení pevnosti a tvrdosti kovu. Zmrazování kovů také může snížit velikost zrn v kovu, což opět vede ke zlepšení jeho vlastností.

 

HERAEUS VÖTSCH

Min teplota -80°C
Max. 800 x 500 x 500 mm
Max. 180 kg